รู้จักการวางแผนครอบครัวก่อนให้กำเนิดบุตร

การวางแผนครอบครัว หรือ Family planning คือ การวางแผนสำหรับคู่ชิวิต เพื่อการมีครอบครัวที่สมบูรณ์
ภายใต้ความพร้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ ของคนภายในครอบครัวตั้งแต่แผนการเงิน ไปจนถึงแผนการมีบุตร
แล้วความสำคัญของการวางแผนครอบครัวคืออะไร?
คำตอบคือเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนของมนุษย์ ขณะเดียวกันเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญ เพราะมันเกี่ยวเนื่องถึงผู้คนทั่วโลก
โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มมีจำนวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง การให้กำเนิดบุตรโดยไม่พร้อมหรือไม่เกิดความจำเป็นอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงของผู้คนในชุมชน ประเทศ
ลุกลามไปจนถึงโลก ซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจคาดไม่ถึงซึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงสำหรับการวางแผนครอบครัวมีหลากหลายแต
กต่างออกไป ไล่ตั้งแต่ การแต่งงาน,การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน, การตัดสินใจมีลูก,
ความพร้อมทางด้านร่างกาย, ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ หรือการคุมกำเนิดหากทุกคนวางแผนครอบครัวอย่างรอบคอบ
กระบวนนี้จะมีความสำคัญและมีบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อนให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ทั้งส่วนเล็กๆ
อย่างท้องถิ่น ไปจนถึงส่วนที่ใหญ่ที่สุดในสังคมอย่าง ประเทศ และโลก โดยบทบาทของการวางแผนครอบครัวในระดับครอบครัว
คือการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมต่อภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและร่างกาย ของคู่สามีและภรรยา
นั้นทำให้การมีชีวิตของคนในครอบครัวมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เป้นพลังของสังคมและประเทศชาติได้
ไม่สร้างปัญหาให้กับใคร ส่วนบทบาทของการวางแผนครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น
การวางแผนครอบครัวในด้านความพร้อม ทำให้ท้องถิ่นต่างๆ
มีสาชิกในครอบครัวที่เป็นคนดีของท้องถิ่นช่วยลดปัญหาของการเกิดปัญหาสังคมได้
ปิดท้ายที่
บทบาทของการวางแผนครอบครัวในระดับประเทศ
ประเทศที่มีระดับการเพิ่มของประชากรในปริมาณที่เหมาะสม
ทำให้การวางแผนการพัฒนาประเทศสามารถทั่วถึงและสามารถดูแลได้ง่าย
ไม่เหมือนประเทศที่ไม่ควบคุมระดับการเพิ่มของประชากร
ซึ่งการวางแผนครอบครัวในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครใส่ใจหรือสนใจ โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มล่าง
นั่นทำให้ปัจจุบันเราจึงพบว่าปริมาณประชากรของเรานั้นด้อยคุณภาพ และสร้างปัญหากระทบต่อสังคมมากมาย
ร้ายแรงถึงอาชญากรรมก็เยอะดังนั้น การวางแผนครอบครัว จึงไม่ใช่แค่เรื่องของ
“การคุมกำเนิด” แต่ในความหมายที่แท้แล้ว
คำว่าการวางแผนครอบครัว มีความหมายกว้างกว่านี้มาก
เพราะยังหมายความรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศและโลก ด้วย
โดยแนวทางง่ายๆ สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักการวางแผนครอบครัว ก็แค่คำนึงถึง จุดเริ่มต้นของครอบครัว,
หน้าที่และการปรับตัว, คิดให้ดีก่อนมีลูก,การเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและเศรษฐกิจ,
การวางแผนมีบุตรและเว้นระยะการมีบุตร, เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี
และสุดท้ายที่ การคุมกำเนิด นั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *