เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกให้มีความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
นั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยด้านร่างกายและจิตใจ
เทคนิคสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจ
คือการให้ความสำคัญด้าน IQ ซึ่งเป็นตัวแทนค่าของความฉลาด
การมีสติปัญญาที่ดี
ขณะที่ EQ จะเป็นคุณค่าทางด้านอารมณ์
การเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การมีทักษะสื่อสารที่ดี
และความเห็นใจผู้อื่น ดังนั้น เมื่อความสุข
ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสม
บูรณ์แบบ เรามีเทคนิควิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขมาฝาก
เริ่มจากทำตัวเราเองให้มีความสุขก่อนและสร้างครอบครัวที่มีสุข
โดยปกติแล้วพ่อแม่สามารถสร้างความสุขจากตนเองได้
เพราะความสุขถือเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่อครอบครัวที่มีความสุข
พ่อและแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ลูกจะสามารถรับรู้และสัมผัสความสุขจากคนในครอบครัวได้นั่นเอง
สอนให้รู้จักมองโลกในแง่บวก
การมองโลกในแง่ดีนั้นใกล้เคียงกับการก่อให้เกิดความสุขมาก
เพราะเด็กที่มองโลกในแง่ดีมักจะประสบความสำเร็จมากกว่า
มีสุขภาพดีกว่า และจัดการกับความกังวลใจได้มากกว่า
อีกทั้งการสอนให้ลูกมองโลกในแง่ดีเป็นการช่วยให้เด็กปรับตัวได้
เพราะหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถปรับได้ที่คนอื่น
แต่ต้องปรับจากมุมมองของตัวเราเอง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็น การสอนที่ดีที่สุด
คือการที่ตัวผู้สอนหรือคุณพ่อคุณแม่
ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นอยู่เสมอ
เพราะเด็กจะซึมซับจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่แสดงออกมาโดยอัตโน
มัติมากกว่าการสอนด้วยคำพูดใดๆ
ซึ่งรวมไปถึงการแสดงอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เช่นกัน
หากคุณพ่อคุณแม่เครียดหรือหงุดหงิด
ก็อาจทำให้ลูกเครียดและทำกิริยาก้าวร้าวออกมา
เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้ลูก
ความภาคภูมิใจในแง่จิตวิทยาเด็กแล้วคำชมและการให้รางวัลอย่างเหมาะสม
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ลูกมีพฤติกรรมดีต่อเนื่องแล้ว
ยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและคนรอบข้าง
การเข้าสังคมเป็นพื้นฐานการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมของเด็ก
ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีโอกาสได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม
ทั้งเพื่อนและคนรอบข้าง รวมถึงได้พัฒนาทักษะด้านอารมณ์ที่ดี
เพราะจะช่วยให้ลูกอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รู้จักระเบียบวินัย รู้จักการแบ่งปัน ควบคุมอารมณ์ได้ดี
และมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต
ให้อิสระตามวัย และ ให้โอกาสในการตัดสินใจ
คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรบังคับให้ลูกคิดและเชื่อตามตัวเอง
ควรให้เพียงข้อมูลและเปิดโอกาสให้ลูกคิดตัดสินใจเอง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสังคมในยุคนี้คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้อิสระลูก
อาจต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกด้วย ทางสายกลางคงดีที่สุด
ส่งเสริมให้ลูกรู้จักคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล
การกระตุ้นให้ลูกรู้จักคิดหาเหตุผล
ถือว่าเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการใช้เหตุผลสามารถช่วยให้ลูกมีวิธีคิดที่เป็นระบบ
จะทำให้ลูกได้มีโอกาสทบทวนถึงผลของการกระทำอย่างรอบคอบ
สิ่งเหล่านี้หากส่งเสริม และฝึกให้คุ้นเคย
จะทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต
ปืดท้ายที่ส่งเสริมให้ลูกมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เป็นอีกประเด็นสำคัญที่พ่อแม่ควรส่งเสริมลูกให้มีความสุข
จากการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากลูกต้องการตอบสนองต่อสถานการณ์หรือสิ่งเร้าที่แปลกใหม่ต่อการเรียนรู้
การสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
จึงจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกในโลกปัจจุบัน
เพื่อสร้างความสุขผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ลูกได้อีกทางหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *