รู้จักการวางแผนครอบครัวก่อนให้กำเนิดบุตร

การวางแผนครอบครัว หรือ Family planning คือ การวางแผนสำหรับคู่ชิวิต เพื่อการมีครอบครัวที่สมบูรณ์
ภายใต้ความพร้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ ของคนภายในครอบครัวตั้งแต่แผนการเงิน ไปจนถึงแผนการมีบุตร
แล้วความสำคัญของการวางแผนครอบครัวคืออะไร?
คำตอบคือเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนของมนุษย์ ขณะเดียวกันเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญ เพราะมันเกี่ยวเนื่องถึงผู้คนทั่วโลก
โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มมีจำนวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง การให้กำเนิดบุตรโดยไม่พร้อมหรือไม่เกิดความจำเป็นอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงของผู้คนในชุมชน ประเทศ
ลุกลามไปจนถึงโลก ซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจคาดไม่ถึงซึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงสำหรับการวางแผนครอบครัวมีหลากหลายแต
กต่างออกไป ไล่ตั้งแต่ การแต่งงาน,การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน, การตัดสินใจมีลูก,
ความพร้อมทางด้านร่างกาย, ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ หรือการคุมกำเนิดหากทุกคนวางแผนครอบครัวอย่างรอบคอบ… อ่านต่อ

Continue readingรู้จักการวางแผนครอบครัวก่อนให้กำเนิดบุตร