สิ่งที่คุณแม่ต้องเตรียมตัวก่อนการมีบุตร

ความฝันของคู่รักทุกคู่
แน่นอนว่าต้องอยากที่จะมีบุตรเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครั
ว ซึ่งก่อนการมีบุตรหรือตั้งครรภ์ต้องมีการเตรียมตัวเสียก่อน
เพราะการจะให้ได้ครรภ์ที่มีคุณภาพ ลูกคลอดมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรง
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนั้น
ต้องเริ่มมาจากการเตรียมตัวที่ดีของคุณแม่และคุณพ่อก่อนตั้งครรภ์
คู่สมรสที่อยากจะมีลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์
นั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนเรื่องการมีลูก
ตั้งแต่เริ่มตัดสินใจแต่งงานหรือมีครอบครัวเพราะการวางแผนครอบครัว
สำคัญสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคะ เริ่มตั้งแต่การคิดว่าจะมีลูกกี่คน
ช่วงอายุที่ควรจะมีดังนี้
ฝ่ายหญิง
1.เช็คประวัติโรคประจำตัวและการผ่าตัด
ต้องดูว่าคุณแม่เคยมีประวัติแพ้ยาหรืออาหารหรือไม่
รวมไปถึงมีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่
ซึ่งโรคประจำตัวที่อาจจะส่งผลถึงการตั้งครรภ์ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
2.การตรวจร่างกายและสุขภาพ

ก่อนการตั้งครรภ์ว่าที่คุณแม่มือใหม่ต้องตรวจสุขภาพว่าสมบูรณ์หรือไม่
ยกตัวอย่างเช่น การวัดส่วนสูง, ชั่งน้ำหนัก, วัดความดันโลหิต,… อ่านต่อ

Continue readingสิ่งที่คุณแม่ต้องเตรียมตัวก่อนการมีบุตร