เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกให้มีความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
นั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยด้านร่างกายและจิตใจ
เทคนิคสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจ
คือการให้ความสำคัญด้าน IQ ซึ่งเป็นตัวแทนค่าของความฉลาด
การมีสติปัญญาที่ดี
ขณะที่ EQ จะเป็นคุณค่าทางด้านอารมณ์
การเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การมีทักษะสื่อสารที่ดี
และความเห็นใจผู้อื่น ดังนั้น เมื่อความสุข
ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสม
บูรณ์แบบ เรามีเทคนิควิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขมาฝาก
เริ่มจากทำตัวเราเองให้มีความสุขก่อนและสร้างครอบครัวที่มีสุข
โดยปกติแล้วพ่อแม่สามารถสร้างความสุขจากตนเองได้
เพราะความสุขถือเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่อครอบครัวที่มีความสุข
พ่อและแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ลูกจะสามารถรับรู้และสัมผัสความสุขจากคนในครอบครัวได้นั่นเอง
สอนให้รู้จักมองโลกในแง่บวก
การมองโลกในแง่ดีนั้นใกล้เคียงกับการก่อให้เกิดความสุขมาก
เพราะเด็กที่มองโลกในแง่ดีมักจะประสบความสำเร็จมากกว่า
มีสุขภาพดีกว่า และจัดการกับความกังวลใจได้มากกว่า… อ่านต่อ

Continue readingเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข