สอนลูกให้เก่งแบบฉบับคุณแม่ญี่ปุ่น

การเลี้ยงเด็กหนึ่งคนให้มีคุณภาพนั้น ไม่ใช่่เรื่องง่ายเลย จะต้องคำนึงถึงสิ่งรอบตัวหลายอย่าง
แต่ก็มีเทคนิคที่จะช่วยให้ลูกโตไปอย่างมีคุรภาพ โดยเริ่มจากพ่อและแม่
1.การอ่อนน้อมถ่อมตน
พื้นฐานของการสื่อสารนั้น อยู่ที่ “การทักทาย” หากลูกสามารถทักทายผู้อื่นด้วยความนอบน้อมจนติดเป็นนิสัยแล้ว
ไม่ว่าจะพบเจอใครก็รู้จักยกมือไหว้หรือโค้งพร้อมกล่าวทักทายจะทำให้เด็กดู น่าเอ็นดู
น่าคบหาและสื่อถึงว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีมารยาท
2.มีการอบรมที่ดี
การสอนมารยาทในที่สาธารณะพื้นฐานการอบรมสั่งสอนนั้นอยู่ที่ครอบครัว ไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ขอทางโรงเรียน
โดยการสอนเรื่องนี้อาจจะตั้งคำถามกับลูกว่า อะไรที่ลูกไม่ชอบให้คนอื่นทำกับเราเมื่อลูกตอบว่าสิ่งไหนที่ไม่ชอบให้คนอื่นทำกับตัวเอง
คุณแม่ก็จะได้โอกาสสอนและอธิบายว่าสิ่งนั้นคนอื่นก็อาจจะไม่ชอบให้เราทำกับ เขาเช่นกัน ทั้งนี้วิธีการสอนและการอธิบาย
ให้เขาเข้าใจนั้นต้องขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กด้วย
3.จิตสาธารณะ
สร้างจิตสำนึกให้ลูกเมื่อเด็กมีความผูกพันกับชุมชนที่อยู่แล้ว
การสร้างให้ลูกรู้จักจิตสาธารณะถือเป็นการกล่อมเกลานิสัยให้ลูกรู้จัก หน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันทำได้ตั้งแต่เล็ก
สอนให้ลูกได้เห็นว่าหากทุกคนได้ร่วมกันทำก็จะช่วยให้งานด้านต่าง ๆ
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี … อ่านต่อ

Continue readingสอนลูกให้เก่งแบบฉบับคุณแม่ญี่ปุ่น