เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนคลอดลูก

หลังจากตั้งครรภ์นาน 40 สัปดาห์ ช่วงที่สำคัญที่สุดของบรรดาคุณแม่ทั้งหลายย่อมหนีไม่พ้นการให้
กำเนิดหรือคลอดบุตรซึ่งโดยปกติแล้วระยะการคลอดจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะเจ็บครรภ์จริง, ระยะเบ่งคลอด, ระยะคลอดรก และระยะสังเกตอาการหลังคลอด
ระยะแรก ระยะเจ็บครรภ์จริง จะเริ่มตั้งแต่เจ็บครรภ์จริงๆ เมื่อปากมดลูกเริ่มขยายจนกระทั่งปากมดลูกขยายเต็มที่
พร้อมที่ให้คุณแม่เบ่งคลอดได้ (ปากมดลูกเปิดเต็มที่ หมายถึงปากมดลูกซึ่งเดิมกว้างไม่ถึง 1 เซนติเมตร
ขยายกว้างพอที่หัวลูกจะผ่านออกมาได้ โดยปกติจะมีความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร)
ในระยะนี้จะเป็นระยะที่คุณแม่ต้องนอนรออยู่ในห้องรอคลอดซึ่งจะใช้เวลารวมแล้วประมาณ 12-18 ชั่วโมง
และในท้องหลังจะใช้เวลา 8-12 … อ่านต่อ

Continue readingเตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนคลอดลูก