ข้อดีของการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟัง จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้าง

ในเด็กแต่ละวัยนั้น จะต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้ โดยผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของเล่นการอ่านหนังสือการพูดคุย  ซึ่งล้วนแต่เป็นการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งสิ้น สำหรับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการอ่านหนังสือให้เด็กฟังว่า  จะมีข้อดีในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กน้อยอย่างไร

1.ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำ

ซึ่งหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กน้อยฟังทุกวัน  อาจจะใช้เวลาเพียง 5 นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้   ซึ่งมีผลงานการวิจัยได้พบว่าเด็กตั้งแต่ห้าเดือนขึ้นไป  จะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์และจดจำบางอย่าง  มากกว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้รับการอ่านหนังสือจากผู้ปกครอง  ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำได้ดียิ่งขึ้น

2.ฝึกให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน

เด็กน้อยที่ได้รับการอ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน จะถูกฝึกเป็นคนที่รักการอ่านและมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เมื่อเริ่มเติบโตขึ้นมา  เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในสิ่งต่างๆ  เรียนรู้พูดคุยและตอบสนองสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ดี  รวมถึงฝึกให้เป็นเด็กที่รักการอ่านไปในตัวด้วย

3.ทำให้เด็กได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

อ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวันจะทำให้เด็ก ๆ นั้นรู้สึกได้อยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองได้เรียนรู้  และได้รับความรักอย่างเต็มที่  … อ่านต่อ

Continue readingข้อดีของการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟัง จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้าง