การปรับตัวเพื่อรับมือกับหน้าที่พ่อและแม่

ปรับความรู้ – หาความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกแบบอัพเดทอยู่เสมอ เช่น วิธีให้นมที่ถูกต้อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การเลี้ยงลูกแรกเกิด การเลี้ยงลูกในวัยต่างๆ หรือการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ
ความรู้คืออาวุธที่จะช่วยฟันฝ่าปัญหาให้น้อยลง และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น
ปรับความรับผิดชอบ – งานเลี้ยงลูก เป็นงานที่หนักและยาวนาน ยิ่งช่วงลูกยังเล็กนั้นต้องดูแลกัน 24
ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด การแบ่งความรับผิดชอบกันในครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันปรับช่วยกัน
แบ่งให้ลงตัวค่ะ ไม่ให้ภาระตกหนักอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง เช่น การแบ่งกันรับผิดชอบงานบ้าน
หรือการสลับกันเลี้ยงลูกเพื่อให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสพักผ่อน
ปรับใจ – ทันทีที่มีเจ้าตัวน้อย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ชีวิตจะต้องจริงจังและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด… อ่านต่อ

Continue readingการปรับตัวเพื่อรับมือกับหน้าที่พ่อและแม่