เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็ก

พูดถึง โรคเบาหวาน เรามักนึกไปถึงโรคที่เกิดในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว “เด็ก”ก็สามารถเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวมากอย่างไรก็ตาม แม้ โรคเบาหวาน
จะเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงแต่หากเป็นในระยะเริ่มต้นก็สามารถรักษาให้หายขาดได้
ถ้ารู้จักดูแลตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยทั่วไปแล้ว โรคเบาหวานมักเกิดจากความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน เนื่องจากร่างกายหลั่งสารอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ได้ไม่เพียงพอนอกจากนี้ โรคเบาหวานยังสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของอวัยวะเป้าหมายของ
อินซูลิน ได้แก่ ตับ กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อไขมันส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ซึ่งโรคเบาหวานในเด็ก
พบได้ 3 ชนิด คือ
เบาหวานชนิดที่ อ่านต่อ

Continue readingเลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็ก