แม่ควรรู้หากลูกเป็นภูมิแพ้ต้องทำอย่างไร

ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัย นั้นสามารถเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
โดยเฉพาะกับ โรคภูมิแพ้ ที่บางทีก็มีอาการบางทีก็ไม่แสดงอาการ
และจัดว่าเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ในการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกำเริบ
ซึ่งส่งผลเสียหลายด้าน โดยโรคภูมิแพ้มีหลายชนิดด้วยกัน
และมีสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการแตกต่างกันออกไป
ในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ควรได้รับการเฝ้าสังเกตอาการจากผู้ปกครองอย่างใ
กล้ชิด เพื่อแยกชนิดของภูมิแพ้ให้ถูกต้อง
ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่คุณแม่นั้นไม่ควรที่จะมองข้ามไป
ดังนั้นผู้ปกครองควรที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ลูกไปเสี่ยงกับสภาวะที่
ทำให้เกิดอาการแพ้
แต่ก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหากมีอาการแพ้เกิ
ดขึ้น
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโรคภูมิแพ้
เกิดจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งระคายเคื
อง ทำให้แสดงอาการต่าง ๆ ตามชนิดของภูมิแพ้
โดยในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก
มีควันพิษและของเสียเกิดขึ้นมากมาย
ทำให้มีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น
โดย โรคภูมิแพ้นั้นจะแบ่งออกเป็น … อ่านต่อ

Continue readingแม่ควรรู้หากลูกเป็นภูมิแพ้ต้องทำอย่างไร